Zorgnet-Icuro is een werkgeversfederatie die 775 erkende zorgorganisaties verenigt. Samen stellen die bijna 130.000 personeelsleden tewerkt. Het is hiermee het grootste gezondheidsnetwerk in Vlaanderen. De koepelorganisatie verdedigt de belangen van ziekenhuizen en voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg bij de verschillende overheden en gezondheidsinstellingen. Ze wil kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg realiseren op maat van elke patiënt.

Over de toekomst is Vyncke alvast optimistisch: “We slagen erin om de burger steeds meer diverse vormen van zorg aan te bieden. We geven meer dan ooit zorg op maat dankzij ons uiteenlopend aanbod van vele dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, assistentiewoningen, lokale dienstencentra, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. We willen daarbij in de eerste plaats dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het is goed dat zorgbehoevende ouderen na een ziekenhuisopname niet meer automatisch in een woonzorgcentrum belanden. Het laatste wat we willen, is dat ouderen in een zware zorgvorm terechtkomen die ze niet nodig hebben.”

 

Dementie
 

Door de ‘vergrijzing binnen de vergrijzing’ verwachten we in de periode van 2030 tot 2060 een forse toename van het aantal mensen met dementie.

Vyncke stelt vast dat ouderen op steeds latere leeftijd in een woonzorgcentrum gaan wonen. Ze zijn op dat moment meestal al heel zorgbehoevend. “Dat zorgt voor extra werkdruk bij het personeel. Er is echter nog een ander probleem. Door de ‘vergrijzing binnen de vergrijzing’ verwachten we in de periode van 2030 tot 2060 een forse toename van het aantal mensen met dementie. We roepen zorgvoorzieningen op om hierop tijdig in te spelen en nieuwe zorgvormen te ontwikkelen. Wie al een voorafgaande vergunning verwierf om extra klassieke rusthuisbedden te kunnen bouwen, kan die beter omzetten in zorgvormen die beter aansluiten bij de specifieke noden van personen met dementie.”

 

Kortverblijf
 

Vanaf 2020 kunnen woonzorgcentra of centra voor kortverblijf die nog beschikken over voorafgaande vergunningen, die omzetten naar een andere zorgvorm zoals bijvoorbeeld ‘oriënterend kortverblijf’. Hierbij richt men zich naar ouderen die zich thuis in een potentiële crisissituatie bevinden of passende zorg nodig hebben na een verblijf in een ziekenhuis. “We gaan in die gevallen klantgericht denken in functie van de zorgnoden en het levensverhaal van de cliënt. Zo kunnen we na 2 of 3 maanden begeleiding goed inschatten wat voor hen de beste zorgvorm is.”