Meer en meer vijftigplussers gooien het roer om. Ze zijn toe aan een heroriëntatie in hun carrière en willen op latere leeftijd alsnog hun ultieme droom waarmaken: een eigen zaak beginnen of overnemen.

Interessant

De opstart of overname van een onderneming op oudere leeftijd is minstens even interessant als het zoeken naar een job in dienstverband; vooral als deze starters een succesvolle zaak kunnen uitbouwen en werkgelegenheid creëren. Omwille van hun kwaliteiten hebben 50-plussers vaak een voorsprong in ondernemen op hun jonge leeftijdsgenoten: ze hebben veel ervaring, en bezitten troeven zoals de noodzakelijke  maturiteit, vakkennis en realiteitszin.  

Maar vaak staan tussen dromen en daden nog wetten, praktische bezwaren en persoonlijke twijfels in de weg. Daarom is maatwerk inzake communicatie, sensibilisering, opleiding en coaching voor vijftigplussers zeer belangrijk.

Maatwerk

Verschillende startersinitiatieven houden rekening met de nieuwe loopbaan- en carrièreverwachtingen van de vijftigplusser. Ze minimaliseren risico’s en zorgen voor een vlotte start. Op maat uitgewerkte opleidingsreeksen worden georganiseerd over onder meer startmodaliteiten en ondersteunings- en subsidiemogelijkheden.  

Meer info: www.starten50plus.be  - info@integraalvzw.be  -  Tel: 02 21 22 221