Wat is jou het meest bijgebleven van de vorige twee seizoenen van Hotel Römantiek?
 

“Iedereen denkt natuurlijk dat dat de momenten waren wanneer er een koppel werd gevormd. Mijzelf is het echter vooral bijgebleven wanneer deelnemers spontaan tegen me kwamen zeggen hoe leuk ze het vonden en hoe ze dankzij het programma hun grenzen leerden verleggen. Het ging dan niet alleen over het aanknopen van nieuwe relaties, maar ook over de reis op zich. Je praat immers over een andere generatie waarvan velen het nooit gewoon zijn geweest om ver te reizen of het vliegtuig te nemen.”

“Ook was het enorm mooi om te zien hoe heel wat deelnemers tijdens de reis openbloeiden. Aanvankelijk was ik bang dat sommigen zouden dichtklappen. Over oudere mensen bestaat vaak de misvatting dat ze stug en niet meer zo kneedbaar zijn op het vlak van denken en wat ze wel of niet leuk vinden. Uiteindelijk bleek dat helemaal niet te zijn. We zagen heel wat deelnemers zelfs transformeren tot verwonderde kinderen die enorm dankbaar waren dat ze dat allemaal nog mochten meemaken.”

“Er werden op korte tijd ook heel wat nieuwe - en blijvende - vriendschappen gesloten. Je zou dan denken dat het enkel tijdelijke vriendschappen waren die na de reis zouden uitdoven, maar dat was dus absoluut niet het geval. Ook dat toont weer aan hoe flexibel en ruimdenkend ouderen kunnen zijn. Ik hoop dat ik zelf ook op die manier oud mag worden en dus niet op een bepaald moment van mijn leven ga vastroesten. Als we daar allemaal in slagen, zal de wereld er een stuk mooier uitzien.”

 

Welke thema’s leefden het meeste bij de deelnemers? En verschilden die van de thema’s waar jongeren doorgaans over praten?
 

Het is moeilijk om een sluitende schets te maken van wat oudere generaties belangrijk vinden in een relatie.

“Eigenlijk verschilden de thema’s waarover gesproken werd tijdens en tussen de opnames niet veel van de thema’s waar jongere generaties het vaak over hebben. Er waren ook geen onderwerpen die er echt uitsprongen. De deelnemers kwamen naar mijn mening altijd verrassend jong en modern uit de hoek. Zo konden ze meepraten over bijvoorbeeld politiek, mode, relaties,… Dat laatste was natuurlijk ook het thema van het programma. Het viel in ieder geval op dat de deelnemers helemaal nog niet zo terugblikkend waren of in het verleden leefden. Ze stonden met beide voeten in de maatschappij, al was dat natuurlijk ook wel een belangrijke vereiste om te kunnen deelnemen aan het programma.”

 

Wat vinden ouderen belangrijk in een relatie?
 

“Ook dat is denk ik generatieoverschrijdend en hangt vooral af van persoon tot persoon. Er valt niet één lijn te trekken voor een hele generatie. Zo spelen bijvoorbeeld het karakter en de opvoeding een belangrijke rol, net als bepaalde zaken die ze hebben meegemaakt in hun leven.”

Veel ouderen kampen met eenzaamheid omdat hun partner overleden is en/of omdat ze hun vangnet voor een stuk kwijt zijn.

“Sommigen hebben een heel strenge opvoeding gehad en hebben daar ook naar geleefd. Anderen hebben dan weer te maken gehad met een partner die ontrouw was - voor die mensen kan dan bijvoorbeeld trouw een belangrijk aspect zijn. Ook jongeren vinden dat in het algemeen echter nog steeds belangrijk, hoewel vreemdgaan misschien wel minder een taboe is dan vroeger. Maar dat wil denk ik niet zeggen dat jongeren dat vandaag sneller zouden doen dan vroeger.”

“Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ouderen altijd een partner hebben gehad die wat minder fantasie had of minder flexibel was. Dan zal dat weer een invloed hebben en er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze eerder nood hebben aan iemand met wie ze nog wat zotte ervaringen kunnen delen. Het is dus moeilijk om een sluitende schets te maken van wat oudere generaties belangrijk vinden in een relatie. Alles hangt af van iemands karakter en ervaringen.”

 

Was eenzaamheid een belangrijk thema?
 

“Als er één ding was dat opvallend vaak terugkwam, dan was het inderdaad wel het hebben van gezelschap. Dat speelt misschien wat minder bij jongere generaties. Veel ouderen kampen met eenzaamheid omdat hun partner overleden is en/of omdat ze hun vangnet voor een stuk kwijt zijn. Ze willen dus gewoon iemand om tijd mee door te brengen en hun leven mee te delen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat romantiek niet meer mogelijk is. Verliefdheid is iets van álle leeftijden. Hoewel de ene persoon het al beter kan plaatsen dan de andere, blijft het hetzelfde gevoel. Dat is alvast gebleken tijdens de eerste twee seizoenen van Hotel Römantiek.”

“En het is meteen ook de reden waarom we in oktober starten met de opnames van een derde seizoen. Ik kan alvast verklappen dat we dit jaar niet naar de zon of naar de sneeuw trekken, maar naar een volledig andere setting vér weg van huis. Samen met enkele kleine aanpassingen aan het format zal dat zeker weer zorgen voor heel wat spanning en verwondering.”