Deze tips kunnen helpen bij het opbouwen van uw pensioen.

1. Laat u adviseren door een verzekeringsmakelaar

De enorme hoeveelheid aan verzekeringsproducten zorgen ervoor dat de consument vaak de bomen niet meer door het bos ziet. Een adviseur, zoals een verzekeringsmakelaar kan dan goed van pas komen. De verzekeringsmakelaar verleent in het kader van pensioenopbouw advies aan de consument door de juiste verzekeringsproducten aan te bevelen.

2. Denk aan het indekken van risico’s die een invloed kunnen hebben op uw pensioen

Om een goed actieplan op te maken in het kader van pensioenopbouw, is het aangeraden om uw globale situatie te laten analyseren. Een verzekeringsmakelaar doet dit door alle risicofactoren in kaart te brengen die potentieel een invloed zouden kunnen uitoefenen op het toekomstig pensioen, zoals bijvoorbeeld een vangnet voor de afbetaling van een woonkrediet bij arbeidsongeschiktheid, of een goede verzekering voor uw huis. Door die verschillende risico’s te betrekken kan er een specifiek en globaal aanbod op tafel gelegd worden.

3. Niet alleen risicofactoren, maar ook de levensfase van een persoon kan invloed hebben op het pensioensparen.

Terwijl de ene consument eraan denkt om vroeger op pensioen te gaan, wil de andere misschien net een kapitaal opbouwen. Zo wordt het steeds belangrijker om in te spelen op specifieke situaties en noden, in plaats van kant en klare oplossingen aan te reiken aan toekomstige en huidige pensioenspaarders.

4. Laat u goed informeren over het verschil tussen een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering

Terwijl een pensioenspaarfonds een beleggingsfonds is waarmee het geld van de klant wordt belegd in aandelen en obligaties, en het rendement van de spaarcenten afhankelijk is van de beurs, ontvangen spaarders met een pensioenspaarverzekering meestal een vast rendement op jaarlijkse basis. Het is belangrijk om te onthouden dat hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico is dat u geld kunt verliezen.

5. Heb voldoende aandacht voor uw fiscale situatie

Als u geld spaart in een pensioenspaarverzekering, dan mag u dit bedrag op uw belastingbrief invullen. De fiscus geeft u dan een belastingvoordeel van maar liefst 30% op dit bedrag. Natuurlijk zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden, waar uw verzekeringsmakelaar u op kan wijzen.