Wie?

Iedereen die in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst van het OCMW in de verblijfskosten van een woonzorgcentrum (WZC) heeft recht op zakgeld. Betaal je je eigen verblijfskosten? Dan vervalt dit recht.

Wat?

De hoeveelheid zakgeld waar je recht op hebt hangt van je persoonlijke situatie af. Het minimumbedrag dat toegekend wordt is €1.119 per jaar of €93.26 per maand. Ga je niet akkoord met het door het OCMW bepaalde bedrag kan je altijd beroep aantekenen in de arbeidsrechtbank.

Waarvoor precies?

Waar je dit zakgeld aan besteedt hangt helemaal van jou af. Dit zakgeld is specifiek bedoeld om jouw leven aangenamer te maken. Bovendien geldt er een vrij beschikkingsrecht en kan geen enkele derde partij deels of geheel aanspraak maken op jouw zakgeld.

Kostenelementen

Er bestaat een hele lijst met kostenelementen die niet op jouw zakgeld aangerekend mogen worden. Enkele voorbeelden:

  • Het gebruik van de kamer
  • Het ter beschikking stellen van materiaal in de gemeenschappelijke ruimtes
  • Was van persoonlijk linnen die door de instelling zelf wordt georganiseerd
  • Basisbijdragen voor een ziekenfonds
  • Collectieve activiteiten van de instelling

Een volledige lijst van de kostenelementen die niet van jouw zakgeld gehaald mogen worden vind je online.

Dementerende ouderen

De bewindvoerder van een dementerende patiënt staat in voor de ontvangst en het beheer van het zakgeld. Is er geen bewindvoerder aangesteld, kunnen familieleden in overleg met de directie van het WZC een beheerder aanduiden.

Wordt er geen overeenkomst gevonden kan een vrederechter een tijdelijke bewindvoerder aanduiden.