Dit zijn met andere woorden bedrijven die erin slagen om de economische -, sociale - en ecologische dimensie van ondernemen op een evenwichtige manier mee te nemen in hun businessplan. Het zijn bedrijven die de volgende uitdagingen durven aan te gaan.

Regelsoep

Er komt bijzonder veel af op ondernemers. Om te beginnen op het vlak van wetgeving. Ondernemers moeten hun weg vinden in een bos van Vlaamse, Federale en Europese regels en richtlijnen. Vooral voor kleine bedrijven kan het een hele uitdaging zijn om het overzicht te bewaren.

Ethisch zakendoen

Als je dan aan alle regeltjes voldoet, is het ook nog zaak om op een ethische manier zaken te doen. Want als bouwbedrijf gebruikmaken van natuursteen die door Indische kinderen gewonnen werd of als kledingwinkel goedkope kledij aanbieden die in onveilige omstandigheden gemaakt werd mag misschien wel, maar past daarom nog niet binnen ons ethisch waardenkader.

Kritische consumenten

Ook de klanten zijn veeleisender geworden en hebben door social media een eenvoudig platform gevonden om hun mening over bedrijven te ventileren. De Canadese marketingexpert Marc Stoiber verwoordt het zo: “de mensen waren heel lang tevreden als je hen gewoon vertelde dat jouw huidverzorgingscrème hun huid mooier zou maken. Nu willen ze weten wat je van de klimaatverandering vindt. En meer dan eens willen ze inspraak in de samenstelling van je crème.”

Duurzaam personeelsbeleid

Thuiswerk kan een belangrijke stap zijn in het dichten van de genderkloof op de arbeidsmarkt.

Ook het personeelsbeleid is een aandachtspunt. Steeds meer ondernemers onderzoeken het ‘nieuwe werken’, waarbij het personeel zelf meer verantwoordelijkheid krijgt om zijn of haar werk te plannen en zo ook van thuis uit kan werken indien nodig. Zo’n manier van werken kan een belangrijke stap kan zijn in het dichten van de genderkloof op de arbeidsmarkt, omdat het de combinatie werk-gezin gemakkelijker maakt.

Ondernemen in dialoog

Het zijn veel ballen om in de lucht te houden als ondernemer, maar gelukkig sta je er niet alleen voor. Het is imemers beter dit in nauw overleg met de stakeholders (werknemers, leveranciers, klanten) te doen. Door hen te betrekken bij de overgang naar een meer duurzame onderneming, versterk je tenslotte al meteen het duurzame imago van je bedrijf.