We vroegen Françoise Chombar, voorzitster van het STEM-Platform en CEO van Melexis, om haar visie.
 

Tegen 2050 zal de helft van onze jobs overgenomen zijn door robots en machines. Alles wat routinematig of repetitief is - of het nu handenarbeid of intellectueel werk is - zal uitgevoerd worden door een robot of een machine. Daarover bestaat geen enkele twijfel meer. We kunnen ons dus maar beter voorbereiden op die toekomst.

De jobs van de toekomst zijn stuk voor stuk jobs met een sterke STEM-component. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Elke sector, elk type job en elke werknemer zal in de toekomst met meerdere van deze elementen te maken krijgen. Iedereen zal bijgevolg een stevige STEM-basis moeten hebben om zijn job te kunnen uitvoeren. Mens en robot zullen in de toekomst nauw moeten samenwerken.
 

Innovatie, creativiteit en empathie
 

Omdat alles wat routinematig is, geautomatiseerd zal worden, zullen enkel de jobs overblijven waarin de mens sterker is dan de computer. De mens zal zich toeleggen op innovatie, creativiteit en empathie.

In de toekomst zal de job van arts nog meer STEM-componenten krijgen.

Daarnaast zullen mensen zeer gespecialiseerde taken op zich moeten nemen. Daarom wordt het meer dan ooit belangrijk om gepassioneerd te zijn in je job. Je werk moet je gelukkig maken en je moet er de nodige voldoening uit kunnen halen. Die voldoening en passie is nodig om te kunnen blijven innoveren en het hoge gespecialiseerde niveau aan te blijven houden. Wil je als maatschappij vooruitgeraken, dan moeten mensen het gevoel hebben dat ze iets bijdragen aan de samenleving.
 

STEM-componenten
 

Al deze elementen kan je mooi illustreren aan de hand van het voorbeeld van een arts. Die merkt ongetwijfeld nu al dat zijn job een STEM-component heeft gekregen. Door de beschikbaarheid van kennis op het internet zijn patiënten vandaag veel beter geïnformeerd en ook mondiger dan vroeger. Daar moet een arts mee leren omgaan.

In de toekomst zal de job van arts nog meer STEM-componenten krijgen. Chirurgische ingrepen zullen door robots worden uitgevoerd die vanop afstand aangestuurd worden. Een chirurg in België zal via een afstandgestuurde robot een patiënt in Canada kunnen opereren.

Als België in de toekomst concurrentieel en innovatief wil zijn in deze nieuwe werkcontext, dan moeten jongeren vandaag al massaal voor een STEM-opleiding kiezen.

Daarnaast zullen medische behandelingen door de beschikbaarheid en verwerking van enorme hoeveelheden data veel meer op de individuele situatie van een patiënt kunnen worden afgestemd. De rol van de arts verandert daardoor. Hij moet die grote hoeveelheden data kunnen interpreteren en op een begrijpbare en empathische manier overbrengen naar de patiënt.

Hij moet bruggen bouwen tussen de patiënt en de geneeskunde. Inlevingsvermogen in de situatie van de patiënt wordt voor de arts enorm belangrijk, want dat kan een robot niet van hem overnemen.
 

Inhaalbeweging
 

Als België in de toekomst concurrentieel en innovatief wil zijn in deze nieuwe werkcontext, dan moeten jongeren vandaag al massaal voor een STEM-opleiding kiezen. Jammer genoeg gebeurt dat nog lang niet voldoende en moet België dringend aan een flinke inhaalbeweging beginnen. Ik wil daarom onze jongeren zo veel mogelijk aanmoedigen om te kiezen voor een STEM-opleiding.