Hoe verliep jullie carrière?

Sabine: “Toen ik afstudeerde als handelsingenieur had ik een specifieke interesse in één bepaald management consulting bedrijf. Ik trok mijn stoute schoenen aan en ging er gewoon aanbellen om te solliciteren. Ik kreeg er meteen drie interviews en kon er enkele weken later aan de slag. Na vier jaar stapte ik over naar Coca-Cola. Daar werkte ik van in het begin op de IT-afdeling. Ik was er business analyst, projectleider, IT-accountmanager en leidde het Europese business applicaties departement.”

“Vervolgens heb ik op een internationaal implementatieproject gewerkt. In 2009 werd ik Europees CIO. Mijn carrière is in zekere zin natuurlijk gegroeid. Ik heb me altijd gefocust op wat essentieel was om de bedrijfsobjectieven te bereiken. Op regelmatige basis heeft men mij een bredere of andere rol voorgesteld. Hierbij heb ik nooit te veel gewikt en gewogen, want dan neem je nooit een risico en kan je ook niet groeien.”

Annemie: “Ik studeerde geografie aan de KU Leuven en haalde daarna een aanvullende licentie informatica. Na mijn studies kon ik aan de slag bij de KU Leuven en ben ik eveneens natuurlijk doorgegroeid binnen de organisatie als projectleider, programmamanager, afdelingshoofd, enz. Er werden mij steeds interessante voorstellen gedaan waar ik nooit te lang over moest nadenken. Wanneer ik er een goed gevoel over had, ging ik ervoor. En dat heb ik me tot op heden niet beklaagd.”

Nathalie: “Al op jonge leeftijd was ik er zeker van dat ik mijn eigen bedrijf zou opstarten. Tegen het einde van mijn studies kreeg ik het idee om binnen de geschenkenwereld een concept op te starten met creatieve groenten- en fruitgeschenken. Vraag en aanbod moesten toen nog gecreëerd worden. Met een originele cataloog en het nodige lef om te vermarkten werden bedrijven benaderd. Ik gebruikte bij aanvang het idee van ‘verkoop op afstand’. In 1999 werd de kaart van e-commerce getrokken, terwijl dat toen nog in zijn kinderschoenen stond.”

“Via BAN Vlaanderen werd een investeerder gevonden. Ondertussen zijn de aandelen teruggekocht en is het bedrijf voor 100% in eigen handen. Mijn pad heeft vooral vorm gekregen via persoonlijke groei. Door de jaren heen heb ik bijgestudeerd. De groei in mijn carrière is er gekomen door het leren detecteren van veel verschillende markten en het verrijken van het bedrijf op diverse aspecten. Daarbij heb ik steeds verder willen kijken dan onze landsgrenzen.”

Zijn jullie op een bepaald ogenblik het zogenaamde ‘glazen plafond’ tegengekomen?

Nathalie: “Persoonlijk heb ik hier nooit problemen mee gehad, omdat ik nu eenmaal mijn eigen bedrijf heb en dus binnen dat bedrijf niet moet opboksen tegen dat plafond. Ook mijn werknemers worden gelijk behandeld, ongeacht hun geslacht. De focus moet liggen op hun competenties. Ook als onderneemster heeft mijn geslacht me nooit beperkt.”

Sabine: “Zelf heb ik nooit problemen ervaren, maar het is wel zo dat werken in een Europese en globale rol toch wat flexibiliteit en reizen vereist. Als je hiertoe niet bereid bent, kan dat gevolgen hebben, maar dat is niet anders voor vrouwen dan voor mannen. Door open te staan voor nieuwe uitdagingen en continu uit je comfortzone te stappen, creëer je veel mogelijkheden. Ons bedrijf werkt zeer actief om meer vrouwen in leidinggegevende posities te hebben en om af te stappen van het associëren van leiderschapskwaliteiten met typisch mannelijke karakteristieken.”

Annemie: “Het is belangrijk om een goede diversiteit te hebben. Een gezonde mix van mannen en vrouwen op topposities is beter voor het bedrijf en zorgt voor meerdere visies. Dat is echter niet altijd gemakkelijk, denk maar aan een IT-afdeling. Daarom is het dus ook belangrijk dat men er werk van maakt. Zelf heb ik echter nooit last ondervonden van het glazen plafond.”

Nathalie: “Het gaat ook niet zozeer over geslachten, maar wel over mannelijke en vrouwelijke karakteristieken.”

Sabine: “Studies bewijzen dat een diverse werkomgeving een positieve impact heeft op het resultaat van een bedrijf. Wij spreken echter meer over ‘inclusive leadership’, om de eenvoudige reden dat diversiteit alleen een impact heeft als iedereen écht bijdraagt tot de discussie en de besluitvorming. Vrouwen hebben een goed oog voor groepsdynamieken en kunnen zo ook meer focussen op gebalanceerde beslissingen gebaseerd op ieders contributie.”

Wat moet er gebeuren om het evenwicht in sommige sectoren en jobs te verbeteren?

Sabine: “Er zijn vandaag meer vrouwen met een universitair diploma dan mannen, maar als je specifiek naar technische opleidingen gaat kijken, hebben de vrouwen nog steeds een achterstand. Wij trachten bij sollicitaties een gelijke verdeling te hebben. Daaruit kiezen we dan de beste kandidaat, ongeacht het geslacht. De grote uitdaging voor technologische specialisaties is het vinden van vrouwelijke kandidaten.”

Annemie: “Het probleem zit hem ook vaak in de doorstroming vanuit het onderwijs. Vrouwen kiezen vaker toepassingsgerichte jobs waarbij ze bijvoorbeeld contact hebben met de gebruiker en meteen het resultaat zien van hun werk. De strijd moet dus op vele vlakken gebeuren. Door de hele opvoeding en carrière heen moeten we mensen leren over digitalisering en motiveren om zich hierin te specialiseren.”

Nathalie: “We moeten af van de klassieke rolpatronen. In sommige sectoren is er een groot tekort aan vrouwen, maar in andere, zoals het onderwijs en de zorgsector, is er dan weer nood aan meer mannen. Los daarvan moeten vrouwen ook leren om hun eigen competenties beter te vermarkten. Nu zijn ze dikwijls nog te bescheiden. Hun ondernemerskwaliteiten moeten via het onderwijs worden aangewakkerd. Die kwaliteiten zie ik trouwens breed: ook als werknemer kan je ‘ondernemen’. Dit geldt zowel voor meisjes als voor jongens.”

Sabine: “Rolmodellen kunnen helpen om meer vertrouwen te geven aan vrouwen om een familieleven met een carrière te combineren, en om mogelijk ook door te groeien in meer technische omgevingen. Via onze titels als ‘Vrouwelijke Ondernemer, ICT Vrouw en CIO van het Jaar’ zijn wij hiervoor zeer goed geplaatst. Niet alleen rolmodellen, maar ook ouders spelen een belangrijke rol in studiekeuzes. Ook hen moeten we beïnvloeden, zodat ze tijdens de opvoeding van hun kinderen de clichés doorbreken.”

Nathalie: “Een studierichting en diploma zeggen echter lang niet alles. Er is nog steeds sprake van een kloof tussen het onderwijs en de privésector. Daarom rekruteer ik eveneens op competenties, en niet alleen op diploma’s of geslacht.”