“Om elk misverstand te vermijden, wil ik in de eerste plaats benadrukken dat Vlaanderen nu al tot de Europese top behoort als we spreken over de kwaliteit van onze kinderopvang. Zo zitten we ruim boven de zogenoemde Barcelonanorm, die stelt dat er voor minstens 33% van de kinderen onder de drie jaar kinderopvang mogelijk moet zijn. Momenteel zitten we al aan een mooie 50%.”

“Dat wil echter niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten. Het is een gezonde ingesteldheid om steeds beter te willen zijn. Er zijn namelijk nog heel wat werkpunten. Het decreet stelt dit ook duidelijk. Om aan de grote vraag naar betaalbare kinderopvang van baby’s en peuters te voldoen, is de groei van het aanbod aan kinderopvangplaatsen noodzakelijk.

Bovendien moet de geografische verspreiding beter verdeeld worden. Nu zijn bepaalde regio’s zeer sterk geconcentreerd, terwijl andere gebieden met een tekort kampen. Tegen 2020 moet er voor elk gezin met behoefte aan kinderopvang een plaats zijn in een kwalitatief kinderopvangcentrumkinderdagverblijf.”

Vergunningsplicht

“Ik zeg bewust ‘kwalitatief’, want op dit ogenblik heerst er te veel onduidelijkheid betreffende de kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen van de verschillende centra. Om het even wie kan vandaag de dag kinderopvang inrichten. Voor een frituur, café of dierenasiel heb je een vergunning nodig, maar voor kinderopvang bestonden er tot voor dit decreet amper richtlijnen. Het is een scherpe stelling, maar ze schetst een goed beeld van de realiteit.”

“Met het decreet streven we nu naar een meer uniforme regelgeving binnen de sector. Het uitgangspunt hierbij is wel dat de overgang naar een dergelijke vergunningsplicht geleidelijk aan – stap voor stap dus – zal verlopen, zodat iedereen de kans krijgt om zich aan te passen.

Het is niet onze bedoeling dat kinderdagverblijven en opvangcentra de deuren moeten sluiten, we willen hen net alle ondersteuning bieden om op een structurele manier kwaliteitsvolle én betaalbare opvang - zowel voor de centra als voor de ouders - te garanderen voor onze kinderen. In dat opzicht is het ook een goede zaak dat er recent door collega Vlaams minister van Financiën Koen Geens een akkoord bereikt werd rond het kostenforfait voor kinderdagverblijven.”

 “Het is belangrijk dat mensen binnen de sector gemotiveerd blijven om als ondernemer op te treden. De komende jaren zal de vraag naar kinderopvang immers nog verder toenemen. Er is opnieuw een stijging van het geboortecijfer, ouders gaan met twee fulltime werken, grootouders wonen vaak niet meer in de buurt van hun kinderen en zijn bijgevolg minder beschikbaar,… Het zijn allemaal factoren die hierbij een rol spelen.”

‘Huizen van het kind’

“Om gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen, zetten we momenteel sterk in op de implementatie van de ‘Huizen van het kind’. Dit zijn lokale netwerken die alle reeds bestaande initiatieven voor de ondersteuning van ouders bundelen. Alle ouders – of het nu ouders van pasgeborenen of pubers betreft – zullen hier terechtkunnen voor hun vragen over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van hun kinderen. In elke gemeente zal zo een ‘Huis van het kind’ opgericht worden, wat het mogelijk maakt om het aanbod af te stemmen op de specifieke lokale behoeften.”

Hersenontwikkeling

“Afsluitend wil ik even kort ingaan op meerwaarde van kwalitatieve kinderopvang voor de ontwikkeling van het kind zelf. De eerste levensjaren zijn namelijk cruciaal in de evolutie van de hersenen. Zo is het bijvoorbeeld algemeen bekend dat een kinderbrein aanzienlijk vlotter overweg kan met het aanleren van complexe taalsystemen. 2014 is officieel benoemd tot ‘Het jaar van het brein’, het is belangrijk dat de aandacht hierbij niet enkel gelegd wordt op de vergijzing, maar ook op het belang van de ontwikkeling in de eerste levensjaren. Een kwalitatieve en goed gestructureerde kinderopvang kan hierbij alvast een belangrijke rol spelen.”

Volgens minister Vandeurzen hebben kinderdagverblijven dus nood aan een goede organisatie en ondersteuning. Hoe een kinderdagverblijf in de praktijk georganiseerd wordt, lees je hier.