Bestaat er een behandeling? Hoe groot is de kans op erfelijke overdracht? Kun je met dementie nog in je eigen huis blijven wonen? En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Hilde Lamers, directeur van de Alzheimer Liga Vlaanderen, licht toe.Hoe ouder we met zijn allen worden, hoe sterker dementie zich rondom ons zal manifesteren. “Een hoge leeftijd is een risicofactor voor dementie, maar ook ongezonde leefgewoonten zoals roken en overmatig alcoholgebruik spelen een rol”, aldus Hilde Lamers, directeur van de Alzheimer Liga Vlaanderen. “Een gezonde levensstijl kan helpen om dementie langer voor te blijven of te voorkomen. Inzetten op preventie van dementie is dan ook geen overbodige luxe in een maatschappij met een toenemende vergrijzing. Zolang er geen definitieve behandeling voor dementie is, zullen nog veel mensen op een of andere manier met de aandoening te maken krijgen. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk informatie verspreid wordt over alle mogelijke aspecten die met dementie gepaard gaan. Als naaste of als mantelzorger ben je erbij gebaat om te weten hoe je met dementie moet omgaan. Het komt de levenskwaliteit van zichzelf én de levenskwaliteit van de persoon met dementie ten goede.”

 

Mantelzorg
 

Mantelzorgers kunnen ervoor zorgen dat personen met dementie nog gedurende lange tijd thuis kunnen blijven wonen.

“Naast de noodzaak aan wetenschappelijk onderzoek om een curatief of preventief medicijn te ontwikkelen, blijven preventie en goede zorg voor mensen met dementie en hun naaste omgeving cruciaal. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de mantelzorger”, zegt Lamers. “Mantelzorgers kunnen ervoor zorgen dat personen met dementie nog gedurende lange tijd thuis kunnen blijven wonen. Uit een recent onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat 57% van de mantelzorgers van personen met dementie inwoont bij de patiënt en vaak tot tien uur per dag besteedt aan zorgtaken. Dat is van onschatbare waarde. Het is in zulke omstandigheden essentieel dat de mantelzorger zelf voldoende steun krijgt om die reusachtige opdracht dagdagelijks te kunnen blijven doen en niet uitgeput te geraken. Ondersteuning van de mantelzorgers is dan ook een van de speerpunten van de Alzheimer Liga Vlaanderen.”

 

Comfortzorg
 

Mensen die de zorg opnemen voor hun naaste, doen dat uiteraard met de beste bedoelingen, maar moeten zelf voldoende gecoacht worden om hun taak zo efficiënt mogelijk te vervullen. Lamers: “Naast goede zelfzorg, lotgenotencontact en psycho-educatie voor mantelzorgers is de zogenaamde comfortzorg zowel in het belang van de persoon met dementie als van de mantelzorgers en andere zorgverleners. Dat houdt bijvoorbeeld in dat men voldoende aandacht heeft voor de ergonomische omstandigheden bij een zwaar zorgbehoevende persoon met dementie. Ook onopvallende aangepaste kledij hoort daarbij, naast tips voor de herinrichting van de woning waarbij de huiselijke sfeer bewaard blijft. Zo ontstaat een win-win voor alle betrokkenen.”