Met de term ‘ouderen’ worden totaal verschillende generaties aangeduid: de generatie geboren voor of tijdens WOII, en deze geboren na 1945 (de babyboomers). De cijfers van de Vlaamse overheid tonen aan dat maar liefst 432.000 65-plussers alleen wonen. Bij veel babyboomers gaat het om grote gezinswoningen die op deze manier onderbenut worden. Bovendien vergen ze veel onderhoud en is het enorm duur om er alleen te blijven wonen. Veel van die woningen zijn ook ecologisch slecht in orde. Daarnaast is Vlaanderen overbebouwd en gaan we in de toekomst naar een betonstop.

Ook voor de zorgsector brengt het heel wat uitdagingen met zich mee. Zorgverstrekkers moeten momenteel ongelooflijk veel kilometers afleggen om al die ouderen individueel bij hun thuis te gaan verzorgen. Vaak gaat het zelfs om kleinigheden - zoals boodschappen - die niet rechtstreeks iets met zorg te maken hebben. Ten slotte is er bij heel wat ouderen ook nog eens het probleem van de vereenzaming, waarover experts het eens zijn dat dit het leven kan verkorten.

 

€ 670 per maand besparen

Daarom kan het zeer nuttig zijn voor babyboomers om te gaan samenwonen en dus hun woningen te delen. Best gebeurt dat met een zelfgekozen huisgenoot van dezelfde generatie, die net als hen een rugzak aan ervaringen meedraagt en dezelfde waarden en normen deelt. Zo zijn ze minder alleen én kunnen ze de kosten en de taken verdelen, zonder dat ze daarvoor een nieuwe relatie moeten aangaan. Voor velen ligt dat laatste immers moeilijk.

Hun huizen zullen efficiënter worden gebruikt, terwijl heel wat andere huizen te koop of te huur zullen komen voor jonge gezinnen.

Door een huis te delen, kunnen babyboomers minstens € 670 per maand besparen. Dat zou een wereld van verschil kunnen maken. Een gemiddeld pensioen bedraagt immers slechts € 1.200. Door elkaar op verschillende vlakken te helpen en te versterken, zullen babyboomers dus langer thuis kunnen blijven. Hun huizen zullen efficiënter worden gebruikt, terwijl heel wat andere huizen te koop of te huur zullen komen voor jonge gezinnen.

 

Online matchingplatform
 

Zo ontstond het idee om een online matchingplatform op te richten, waar babyboomers gelijkgestemden vinden waarmee ze kunnen gaan samenwonen en een nieuw ‘thuis’ kunnen creëren. Door het verdelen van de taken en kosten, houden ze dan ook budget over om hun woning zodanig te renoveren dat ze aangepast is aan de moderne normen en de specifieke noden van ouderen. Hoe ouder men wordt, hoe meer men immers te maken krijgt met lichamelijke beperkingen.

De cijfers van de Vlaamse overheid tonen aan dat maar liefst 432.000 65-plussers alleen wonen.

Het platform zal zich voornamelijk richten op 50-plussers, maar zal toch ook volledig open zijn voor mensen van andere leeftijden. De belangrijkste vereiste is dat er complementariteit is in de te verdelen taken. Het doel is om voor beide partijen de levenskwaliteit te verhogen.

Het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) is alvast overtuigd van de nood aan dit soort van nieuwe woonvormen, en heeft daarom een subsidie toegekend voor het verder uitwerken van dit project. Om de vele voordelen van samenwonen ook aan anderen duidelijk te maken, zijn we via Seniorennet.be alvast volop op zoek naar babyboomers die dit nu al doen en hun inspirerende verhaal willen delen. Hun input kan ons ook helpen om de juiste omkadering en begeleiding te bieden.

 


Ken jij ook mensen die hun woning delen met familie, vrienden of onbekenden? Jean-Pierre Vyncke ziet je verhaal graag komen: jpvyncke@Seniorennet.be