Uitleg door Kelly Schamphelaere (woordvoerder) Frédéric Van Dieren (voorzitter) en Annie Courbet (managing & marketing Director) van BROCOM.

 

Pensioenspaarverzekering biedt meer zekerheid

Schamphelaere: “Voor aanvullend pensioensparen onderscheiden we twee formules: een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering. Bij een pensioenspaarfonds gaat het om een beleggingsfonds waar je geld wordt belegd in aandelen en obligaties. Je rendement hangt dus af van de beurs en er is geen enkele garantie wat betreft kapitaal en rendement. Bij een pensioenspaarverzekering krijg je daarentegen een gewaarborgd kapitaal aangevuld met een jaarlijks vast rendement en een eventuele winstdeelname.”

Van Dieren: “Als particulier is het echter niet zo eenvoudig om te kiezen, want er zijn zeer veel verschillende producten op de markt. Dit zorgt voor een complexiteit waardoor men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom is de rol van de makelaar zo belangrijk.”

 

Verzekeringsmakelaar: onafhankelijk advies op maat

Schamphelaere: “Het is inderdaad aangeraden om een verzekeringsmakelaar te consulteren. Die zal jouw bestaande spaarplannen en persoonlijke financiële en gezinssituatie bekijken, en op basis daarvan een analyse doen om te bepalen welk product voor jou is aangewezen. In tegenstelling tot een verzekeringsagent die gebonden is aan een bepaalde verzekeringsmaatschappij, kan een verzekeringsmakelaar dankzij zijn onafhankelijkheid de producten van diverse verzekeringsmaatschappijen naast elkaar leggen.

Van Dieren: “De verzekeringsmakelaar heeft dus een bredere rol dan auto- en brandverzekeringen. Pensioenopbouw is bovendien niet enkel een zaak voor particulieren. Voor bedrijven is het eveneens belangrijk, want vaak bieden ook zij hun werknemers een aanvullend pensioen aan via een groepsverzekering. Een verzekeringsmakelaar kan in dat geval samen met het bedrijf analyseren wat voor het bedrijf zelf en zijn werknemers de optimale oplossing is.”

Courbet: “Pensioen is vandaag een zeer ‘hot topic’ voor de mensen met veel onzekerheden voor hun toekomst. Daarom vinden wij het essentieel om klanten zo goed mogelijk te informeren, zodat zij hun toekomst kunnen voorbereiden en hun levensstandaard later kunnen behouden. De makelaar is de expert bij uitstek die verschillende formules kan vergelijken en aanbevelen.