“Een deskundig brandveiligheidsplan is daarom cruciaal”, zegt Bart Plaetevoet, zaakvoerder van Brandpreventie-Dossier.be.Brandgevaar schuilt niet zelden in een klein hoekje. Om je bedrijf diepgaand en accuraat te screenen, zet je best deskundige experten in. Plaetevoet: “Het inschatten en in kaart brengen van de risico’s op een brand is geen eenvoudige klus. Om daarbij dan ook de juiste aanpassingen en acties uit te tekenen, doe je best beroep op een expert. Bij Brandpreventie-Dossier.be gaan we doortastend te werk. Na een grondige risicoanalyse ter plaatse maken we een uitgebreide situatieschets op, die alle pijnpunten blootlegt. Vervolgens tekenen we een plan van aanpak uit, om het bedrijf optimaal te beschermen en in staat te stellen om adequaat te anticiperen. Vaak gaat het om schijnbaar banale zaken, zoals afvalbakken naast het laadstation, elektrische risico’s of een ondoordachte opslag van brandbare producten. De gevolgen kunnen echter desastreus zijn.”

 

Gespecialiseerde expertise

“Uiteraard erkennen de meeste bedrijven ondertussen het belang van brandveiligheid en zijn preventieadviseurs niet meer weg te denken uit een onderneming. Zij buigen zich echter over een breed spectrum aan risico’s. Brandveiligheid is niet hun enige bekommernis en ze beschikken niet over dezelfde expertise als onze medewerkers. Brandpreventie-Dossier.be stelt een gestructureerd stappenplan op, waarbij we vertrekken van de meest cruciale risico’s en verder uitbreiden naar alle facetten van het bedrijf. We houden daarbij rekening met wat de klant wil en wat er financieel en structureel mogelijk is.”

 

In samenwerking met: